Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok (ďalej len RP) upravuje podmienky a priebeh vybavovania reklamácií na tovar dodávaný predávajúcim kupujúcemu. Tento RP tvorí neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, uzavretej medzi dodávateľom (DRAGOON computers spol. s r.o. IČO: 44 389 051) a odberateľom (zákazník), pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve špecifikované inak.

1. Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného alebo dodacieho listu, prípadne iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohodnuté vlastnosti.

2. Podmienky poskytovania záruk

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného alebo dodacieho listu, prípadne iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, prípadne dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohodnuté vlastnosti.

Na použitý tovar poskytuje predávajúci záruku v rozsahu špecifikovanom v týchto ZP, resp. v záručnom alebo dodacom liste, či inom doklade.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, alebo vady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru, vykonanej predávajúcim.

Podmienkou uplatnenia práv zodpovednosti za vady je vykonávanie pravidelnej bežnej užívateľskej údržby zariadenia v súlade s užívateľskou príručkou

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (u špeciálnych komponentov môže byť iba v anglickom jazyku) alebo poškodením elektrostatickým výbojom. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného, výrobcom inštalovaného
Software, spôsobenej zásahom kupujúceho alebo tretej osoby do nastavenia inštalovaného Software.

Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho či nevhodného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

Zariadenia pre ukladanie dát sú technické zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom a má stochastický charakter. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené stratou dát vzniknutou v dôsledku poruchy zariadenia určeného pre ukladanie dát.

Predávajúci takisto nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme. Pri odovzdaní systému, servera či notebooku na opravu, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu.

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí počítača s inými, predávajúcim neschválenými komponentmi, ani so Software aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.

Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného Software vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo pri prechode nebezpečia škody na tovar, alebo na vady spôsobené pri prevádzke za extrémne neobvyklých podmienok.

3. Rozsah záruk

Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar v zmysle týchto ZP záručnú dobu, ktorá začína bežať od dátumu uskutočnenia predaja tovaru zákazníkom.

Záručná doba uvedená v záručnom liste alebo dodacom liste, či inom doklade, na PC zostavy - výrobky predávajúceho sa vzťahujú na jednotlivé komponenty, PC zostavy. Na pevnom disku inštalovaný software (tzv. OEM
Software) sa vzťahuje záručná lehota 90 dní v zmysle licenčného dojednania výrobcu Software.

Pokiaľ je súčasťou tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu originálny záručný list výrobcu alebo distribútora daného tovaru, potom je kupujúci povinný rešpektovať pokyny uvedené na danom záručnom liste daného tovaru. Pokiaľ podľa daného originálneho záručného listu vykonáva reklamáciu daného tovaru zmluvný partner predávajúceho, potom prebieha reklamácia daného tovaru podľa podmienok zmluvného partnera a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci sa zaväzuje dané podmienky rešpektovať.

4. Postup pri reklamácii vady tovaru

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

 

Neprihlásený uživateľ

Novinky

15.08.2017
Nové Casio ClassWiz so slovenským menu
Vybavte sa do školy alebo kancelárie novinkou od Casio. Kalkulačky rady ClassWiz sú novo kompletne v slovenčine a s funkciou QR Code, ktorá umožňuje zobrazenie výsledkov, grafov a tabuliek na displeji chytrého telefónu. Naviac teraz s darčekom - slúchadlami Maxell.
15.08.2017
Sieťové riešenie D-Link
Neustále pre Vás rozširujeme sortiment a dopĺňame nové položky. Teraz sme zaradili do ponuky aj sieťové riešenia jedného z popredných svetových výrobcov - firmy D-Link.
13.07.2017
Smile pre notebook a fotoaparát
Neprehliadnuteľným designom značky Smile teraz oslníte nie len u fotopríslušenstva, ale aj s originálnymi taškami na notebook. Kvalitné spracovanie, použitie nadčasových materiálov a nevšedný design španielskych návrhárov Vám zaručí jedinečnosť medzi ostatnými.
21.06.2017
E-Blue Tower Monitor Scion 32
Značka E-Blue predstavuje svetovo prvý herný flexibilný all-in-one teda monitor s PC skriňou v jednom zariadení. Prispôsob si tower monitor podľa svojho gusta. Vybaviť si ho môžeš hardwarom, ktorý si sám zvolíš tak, aby vyhovoval všetkým Tvojim hrám (základná doska, grafická karta, HDD...). Vďaka štýlovému podsvieteniu skvele zapadne do každého herného brlohu a naviac šetrí miesto. Všetko potrebné sa nachádza v jednom zariadení bez zbytočného ťahania káblov.
12.06.2017
GOLLA tašky a sleevy na notebook
Prečo sa obmedzovať, keď môžete mať so sebou všetko? Tašky a obaly na notebook GOLLA budú Vašim dokonalým spoločníkom, nech už ste kdekoľvek.
09.06.2017
GOLLA batohy na notebook
Neobyčajne príťažlivé batohy GOLLA navrhnuté fínskymi designermi sú nie len elegantným doplnkom, ale aj ideálnym spoločníkom pre akúkoľvek cestu. Preneste svoj notebook pohodlne aj s ostatnými potrebnými náležitosťami a užite si to naplno.

Akcie

11.08.2017
Week price - Ideálne do prírody
Potrebujete si posvietiť na cestu? Máte v stane veľkú tmu? A naviac Vám dochádza batéria v mobile? Všetky tieto problémy vyrieši AVACOM Ain nabíjacie viacúčelové svietidlo 3v1. Ideálny spoločník pre Váš pobyt v prírode.
03.08.2017
Čistíme sklady - Xerox
Využite zľavu až 93% na originálny spotrebný materiál Xerox.
31.07.2017
HP: Ink cashback pre koncový zákazníkov

Akcia pre koncových zákazníkov!


Kombinujte originálne atramentové kazety HP 364 a ušetrite. Akcia platí do 31.10.2017.

19.05.2017
HP: Toner cashback koncovým zákazníkom
Akcia pre koncových zákazníkov!
Získajte až 100 € späť so službou cashback pri kúpe originálneho toneru HP.  Akcia platí do 31. 10. 2017.