Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok (ďalej len RP) upravuje podmienky a priebeh vybavovania reklamácií na tovar dodávaný predávajúcim kupujúcemu. Tento RP tvorí neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, uzavretej medzi dodávateľom (DRAGOON computers spol. s r.o. IČO: 44 389 051) a odberateľom (zákazník), pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve špecifikované inak.

1. Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného alebo dodacieho listu, prípadne iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohodnuté vlastnosti.

2. Podmienky poskytovania záruk

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného alebo dodacieho listu, prípadne iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, prípadne dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohodnuté vlastnosti.

Na použitý tovar poskytuje predávajúci záruku v rozsahu špecifikovanom v týchto ZP, resp. v záručnom alebo dodacom liste, či inom doklade.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, alebo vady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru, vykonanej predávajúcim.

Podmienkou uplatnenia práv zodpovednosti za vady je vykonávanie pravidelnej bežnej užívateľskej údržby zariadenia v súlade s užívateľskou príručkou

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (u špeciálnych komponentov môže byť iba v anglickom jazyku) alebo poškodením elektrostatickým výbojom. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného, výrobcom inštalovaného
Software, spôsobenej zásahom kupujúceho alebo tretej osoby do nastavenia inštalovaného Software.

Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho či nevhodného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

Zariadenia pre ukladanie dát sú technické zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom a má stochastický charakter. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené stratou dát vzniknutou v dôsledku poruchy zariadenia určeného pre ukladanie dát.

Predávajúci takisto nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme. Pri odovzdaní systému, servera či notebooku na opravu, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu.

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí počítača s inými, predávajúcim neschválenými komponentmi, ani so Software aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.

Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného Software vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo pri prechode nebezpečia škody na tovar, alebo na vady spôsobené pri prevádzke za extrémne neobvyklých podmienok.

3. Rozsah záruk

Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar v zmysle týchto ZP záručnú dobu, ktorá začína bežať od dátumu uskutočnenia predaja tovaru zákazníkom.

Záručná doba uvedená v záručnom liste alebo dodacom liste, či inom doklade, na PC zostavy - výrobky predávajúceho sa vzťahujú na jednotlivé komponenty, PC zostavy. Na pevnom disku inštalovaný software (tzv. OEM
Software) sa vzťahuje záručná lehota 90 dní v zmysle licenčného dojednania výrobcu Software.

Pokiaľ je súčasťou tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu originálny záručný list výrobcu alebo distribútora daného tovaru, potom je kupujúci povinný rešpektovať pokyny uvedené na danom záručnom liste daného tovaru. Pokiaľ podľa daného originálneho záručného listu vykonáva reklamáciu daného tovaru zmluvný partner predávajúceho, potom prebieha reklamácia daného tovaru podľa podmienok zmluvného partnera a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci sa zaväzuje dané podmienky rešpektovať.

4. Postup pri reklamácii vady tovaru

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

 

Neprihlásený uživateľ

Novinky

16.10.2017
Podstavec pod monitor - opäť skladom
Opäť pre Vás máme skladom jeden z najužitočnejších a najpredávanejších pomocníkov v kancelárii. S LOGO podstavcom pod monitor docielite optimálny zorný uhol pri pohľade na obrazovku a naviac Vám pomôže s organizáciou priestoru na pracovnom stole.
10.10.2017
AVACOM: Rýchle a spoľahlivé nabíjanie
Zoznámte sa s novinkami od spoločnosti AVACOM v sortimente nabíjačky a zdroje.
10.10.2017
Bezdrátové myši LOGO
Rozširujeme kolekciu LOGO myší domov aj do kancelárie o dva nové bezdrôtové modely. Myši majú 6 tlačidiel, dosah až 10 metrov, funkciu úspory energie a ideálnu ergonómiu pre držanie. Naviac so super cenou
04.09.2017
Sieťové produkty a riešenia Netis
Pre všetkých, ktorí hľadajú sieťové riešenia (routery, switche, USB adaptéry) za rozumnú cenu, sme do sortimentu zaradili značku Netis.
22.08.2017
Herné príslušenstvo REDRAGON
Staň sa neporaziteľným súperom každého súboja! Nové herné príslušenstvo značky Redragon Ti zaručí vynikajúci výkon, dokonalú ergonómiu, fantastický design a maximálne pohodlie pri používaní.
15.08.2017
Nové Casio ClassWiz so slovenským menu
Vybavte sa do školy alebo kancelárie novinkou od Casio. Kalkulačky rady ClassWiz sú novo kompletne v slovenčine a s funkciou QR Code, ktorá umožňuje zobrazenie výsledkov, grafov a tabuliek na displeji chytrého telefónu. Naviac teraz s darčekom - slúchadlami Maxell.

Akcie

13.10.2017
Week price - Lacná energia
Alkalické batérie od spoločnosti Verbatim patria do skupiny vysoko výkonných batérií vhodných pre napájanie denne používaných zariadení ako napr. diaľkové ovládače, prenosné rádia, svietidlá, hračky, fotoaparáty, MP3 prehrávače a ďalšie.
04.10.2017
E-Blue rozdáva darčeky
K vybraným herným myšiam E-Blue získate hernú podložka ZADARMO a k vybraným herným kreslám E-Blue 6 ks energy nápojov. Získajte energiu pre všetky svoje herné súboje.
25.08.2017
Počítame nie len so školákmi
Do školy aj kancelárie - kalkulačkou každého vybavíme. Len u nás nájdete komplexnú ponuku kalkulačiek rôznych značiek, typov, druhov aj cenových kategíorií.
23.08.2017
Zariaď si študentskú izbu
Zariaď si svoju izbu na školské povinnosti, ale aj na dokonalé herné zážitky.
31.07.2017
HP: Ink cashback pre koncový zákazníkov

Akcia pre koncových zákazníkov!


Kombinujte originálne atramentové kazety HP 364 a ušetrite. Akcia platí do 31.10.2017.

19.05.2017
HP: Toner cashback koncovým zákazníkom
Akcia pre koncových zákazníkov!
Získajte až 100 € späť so službou cashback pri kúpe originálneho toneru HP.  Akcia platí do 31. 10. 2017.